Ειδήσεις από την ηλεκτρονική εφημερίδα Ε-ΠΑΛμοί

Προσωρινά αποτελέσματα κατάταξης υποψηφίων Μαθητείας

Προσωρινά αποτελέσματα κατάταξης υποψηφίων Μαθητείας (Τεχνικός Οχημάτων)

Δείτε τα ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ κατάταξης των υποψηφίων για για τις ειδικότητες ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ του Μανουσάκειου - 1ου ΕΠΑ.Λ. Δεσκάτης

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΘΕΣΕΙΣ: 4 - ΕΓΚΥΡΕΣ: 6

 

Α/Α ΑΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΤΟΣ ΑΠΟΦ. ΤΥΠΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΛ. ΗΛΙΚΙΑ ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
1 777 2018 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 15,6
2 923 2018 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 14,5
3 658 2017 Ν. 4186/2013 ΕΠΑΛ κάτω των 25 17,8
4 3208 2017 Ν. 4186/2013 ΕΠΑΛ κάτω των 25 17,3
5 1003 1990 Παλαιού Τύπου Άλλο άνω των 25 15,6
ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ            
  742 2017 Ν. 4186/2013 ΕΠΑΛ κάτω των 25 17,1

 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
ΘΕΣΕΙΣ: 3 - ΕΓΚΥΡΕΣ: 4

 

Α/Α ΑΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΤΟΣ ΑΠΟΦ. ΤΥΠΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΛ. ΗΛΙΚΙΑ ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
1 4369 2018 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 18,6
2 862 2018 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 18,5
3 825 2018 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 18,3
4 1458 2018 Ν. 4386/2016 ΓΕΛ άνω των 25 20
ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ            
             

 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 
ΘΕΣΕΙΣ: 3 - ΕΓΚΥΡΕΣ: 1

 

Α/Α ΑΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΤΟΣ ΑΠΟΦ. ΤΥΠΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΛ. ΗΛΙΚΙΑ ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
1 700 2018 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 18,8