Ειδήσεις από την ηλεκτρονική εφημερίδα Ε-ΠΑΛμοί

ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΕΤΑΙ ΤΟ 1ο ΕΠΑ.Λ. ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΥΟ ΑΚΟΜΗ ΝΕΩΝ ΤΟΜΕΩΝ

 
Σύμφωνα με την Αριθμ.80885/Δ4  απόφαση του υφυπουργού παιδείας που δημοσιεύτηκε στοΦ.Ε.Κ. (αρ. Φύλλου 1366/28-05-2014), για την προσθήκη ομάδων προσανατολισμού, τομέων και ειδικοτήτων, από το σχολικό έτος 2014-2015 σε Επαγγελματικά Λύκεια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Περιφερειακή Διεύθυνση Δυτικής Μακεδονίας, Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γρεβενών, ως ακολούθως:
 
Στο 1ο Ημερήσιο ΕΠΑ.Λ. Δεσκάτης προστίθενται:
1)   Ο ΤΟΜΕΑΣ Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού (στην υπάρχουσα ομάδα προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών) με ειδικότητες: α)Τεχνικός ηλεκτρολογικών συστημάτων, εγκαταστάσεων και δικτύων και β) Τεχνικός αυτοματισμού.
2) Ο ΤΟΜΕΑΣ Διοίκησης και Οικονομίας (στην υπάρχουσα ομάδα προσανατολισμού Διοίκησης και Οικονομίας) με ειδικότητες: α) Υπάλληλος διοίκησης και οικονομικών υπηρεσιών, β) Υπάλληλος αποθήκης και συστημάτων εφοδιασμού, γ) Υπάλληλος εμπορίας και διαφήμισης και δ) Υπάλληλος οικονομίας κα διοίκησης στον τουρισμό.
            Στο 1ο ΕΠΑ.Λ. Δεσκάτης συνεχίζεται η λειτουργία  των ήδη υπαρχόντων  
            Τομέων:
    1)     Ο ΤΟΜΕΑΣ Γεωπονίας, τεχνολογίας, τροφίμων και διατροφής (στην υπάρχουσα ομάδα προσανατολισμού Γεωπονίας, τεχνολογίας, τροφίμων και διατροφής) με τις ειδικότητες: α) Τεχνικός φυτικής παραγωγής, β) Τεχνικός ζωικής παραγωγής, γ) Τεχνικός τεχνολογίας Τροφίμων και ποτών και δ) Τεχνικός Δασοπονίας και διαχείρισης φυσικού περιβάλλοντος.
     2)      Ο ΤΟΜΕΑΣ  Πληροφορικής (στην υπάρχουσα ομάδα προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών) με ειδικότητες: α) Τεχνικός εφαρμογών πληροφορικής β) Τεχνικός Η/Υ και δικτύων Η/Υ και γ) Τεχνικός Εφαρμογών λογισμικού.
 
           

1ο ΕΠΑ.Λ.  Δεσκάτης